דוד אבידן
ישראלי, 1995-1934
כפולת עמודים מתוך ''אנמ: אנרגייה משורבטת'', ספרי המאה השלושים, תל אביב, 1979
1979
אופסט
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית