צפורה ברנר
ישראלית (ילידת האימפריה הרוסית), 2010-1916
זוג בתפנים
1987-1986
צבעי מים על נייר
גובה 90 ס''מ, רוחב 100 ס''מ
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית