צפורה ברנר
ישראלית (ילידת האימפריה הרוסית), 2010-1916
מחווה ל''מקדמות'' מאת ס. יזהר
1998
צבעי שמן על בד
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית