מרי בליאן
ישראלית (ילידת צרפת), 1927–2017
בלי כותרת (דקל וסצנת ציד)
1986
אריח קרמיקה מזוגגים
משכן הנשיא, ירושלים
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית