צלם לא ידוע
אביבה מרגלית [מימין], מרסל ינקו, איצ'ה ממבוש [יושב], [?], צבי ולרשטיינר ויוסף שאלתיאל בעין הוד
1953
תצלום

מרכז מידע לאמנות ישראלית