משה בן יצחק מזרחי (שאה)
יליד פרס, פעל בארץ-ישראל, לפני 1940-1870
אברהם עוקד את יצחק בנו
1902
הדפס-אבן
גובה 47.5 ס''מ, רוחב 60.5 ס''מ
אוסף פרטי
נחלת הכלל

מרכז מידע לאמנות ישראלית