אריה אופיר
ישראלי, נולד ב-1939
פמוטים לשבת
נחושת ואלומניום
גובה 22 ס''מ
אוסף פרטי
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית