נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1980-1898
מתוך ''חבריה'' מאת לוין קיפניס, הוצאת מסדה, 1942
1942
אופסט
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית