חיים דעואל לוסקי
ישראלי, נולד ב-1951
זוג לימונים I: מבט קעור
1977
תצלום
אוסף מוזיאון תל-אביב לאמנות
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית