חיים דעואל לוסקי
ישראלי, נולד ב-1951
פריז מס' 1 (מצלמת שכונה)
1978
תצלום
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית