חיים דעואל לוסקי
ישראלי, נולד ב-1951
הלובר, פינה צפונית מזרחית (מצלמת מדרגות חד-צדדית)
1979
הדפס כסף על נייר ארכיוני
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית