חיים דעואל לוסקי
ישראלי, נולד ב-1951
רמה עם כובע (מצלמת מאהלר)
1987
תצלום
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית