נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1980-1898
תעודת נטיעת עץ ביער הילד, קרן קיימת לישראל
1943
אופסט
גובה 20 ס''מ, רוחב 25 ס''מ
אוסף פרטי
© עיזבון האמן

תצלום: © עופר היסטוריה למכירה
מרכז מידע לאמנות ישראלית