מרסל ינקו
ישראלי (יליד רומניה), 1895–1984
פליטים
1939
צבעי-שמן על קרטון מוצמד לבד
גובה 50 ס''מ, רוחב 70 ס''מ
אוסף פרטי
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית