אריה אופיר
ישראלי, נולד ב-1939
חנוכיה
1980-1977
כסף
גובה 44 ס''מ
© האמן

תערוכות: תערוכת חנוכיות, בית אות המוצר הירושלמי, ירושלים, 1982

מרכז מידע לאמנות ישראלית