שמואל כץ
ישראלי, יליד אוסטריה, 2010-1926
הגביע הוא שלנו, מתוך ''בקלחת משותפת'' מאת בנימין גל, ספרית פועלים, 1964
1964
אופסט
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית