מרסל ינקו
ישראלי (יליד רומניה), 1984-1895
מקט תפאורה למחזה ''חתונת הדמים'' מאת לורקה, התאטרון הקאמרי, 1946
1946
עירוב מדיה
מוזיאון ינקו-דאדא, עין הוד
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית