שלום סבא
ישראלי (יליד פרוסיה), 1975-1897
גז, איור עבור עלון הנוקדים
שנות ה-40 של המאה ה-20
גרפיט על נייר
גובה 19 ס''מ, רוחב 16 ס''מ
ארכיון השומר הצעיר, יד יערי, גבעת חביבה
© עיזבון האמן

תערוכות: סדר חדש: חגי העומר בקיבוץ, בית אבי חי, ירושלים, 2013

מרכז מידע לאמנות ישראלית