מרסל ינקו
ישראלי (יליד רומניה), 1895–1984
קומפוזיציה
1965
צבעי-שמן על בד
גובה 35 ס''מ, רוחב 50 ס''מ
© עיזבון האמן

תערוכות: הנצו הרימונים: הרימון באמנות ישראל, גלריה מעינות, ירושלים, 1991

אמנות ישראלית