נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1898–1980
מתוך ''עיר קטנה ואנשים בה מעט'', הוצאות דביר עם עובד, 1959
1959
אופסט
© עיזבון האמן

תערוכות: האיור הארצישראלי של נחום גוטמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/07/1991 - 19/11/1991

מרכז מידע לאמנות ישראלית