Information Center for Israeli Art English

ג'אסר אבו רביעה

שאהר (ג'אסר) אבו רביעה, ישראלי, נולד ב-1963.

ג'אסר אבו-רביעה נולד בשנת 1963 במשפחה בדווית מסורתית באג'ורף, בקעת באר-שבע. בשנת 1983 החל ללמוד אמנות בירוחם ואחר"כ בבאר שבע. בתקופה זו נחשף אל מדיום הפיסול. יצירותיו המוקדמות משנות ה-80 של המאה ה-20, הושפעו מאמנות האדמה וכללו מבני אבן בשטח, ציורי סלע ועוד. רבות מעבודותיו עושות שימוש במיצבים ובהם דימויים מן התרבות הבדווית והישראלית. חי ופועל בכסייפה.

לימודים

1983 מכללת רמת הנגב, ירוחם
1985-1984 מדריך מוסמך באמנות, מכללה לאמנות חזותית, באר שבע
2006 ב.א בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2008 ב.א במדעי הרוח והחברה, האוניבריסה הפתוחה