Information Center for Israeli Art English

פריד אבו שקרה

פריד אבו-שקרה, ישראלי, נולד ב-1963.

פריד אבו שקרה נולד באום אל-פחם בשנת 1963. אחיו הם האמנים ואליד וסעיד אבו שקרה ובן דודו היה הצייר עאסם אבו שקרה. בין השנים 1988-1984 למד אמנות ב"קלישר" בתל אביב-יפו. בשנת 1996 היה ממייסדי "הגלריה לאמנות אום אל-פחם", ביחד עם אחיו סעיד, ובין השנים 2001-1996 שימש אוצר הגלריה. בשנת 2008 היה ממייסדי הגלריה לאמנות בנצרת, בה הוא משמש כאוצר ומנהל. במקביל ליצירתו הוא עוסק בכתיבת שירה. בין ספריו "צבעי השקיעה" (המחלקה לתרבות ערבית, משרד החינוך, 1993) "שירת השחרור" (הוצאה פרטית 1995-1991), "עבדאללה: שיר הגוף" (ראיה, חיפה, 2013), "קובץ כל השירים" (ראיה, חיפה, 2014)

עיקר יצירתו של פריד אבו שקרה היא במדיום הציור. בעבודותיו מופיעים תיאורים פיגורטיבים, בהם דימויי חתולים, מטוסים ועוד, המשמשים כביטוי לזהות אישית ופוליטית.

לימודים

1988-1984 בית הספר לאמנות הציור בתל-אביב ע''ש מרגושילסקי, תל אביב-יפו

הוראה

מורה לאמנות ביפו ומפקח על הוראת הציור במגזר הערבי

פרסים

1986 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2000-1999, מלגת אמן-מורה, משרד התרבות והספורט
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2014 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס