Information Center for Israeli Art 17
English

אלי אביבי, צלם. נולד ב-1930. מ-1952 חי באכזיב ומנהל בית הארחה - נוהג לצלם את המבקרים במקום. בעבר היה בעל מוזיאון פרטי.