Information Center for Israeli Art 33
English

אסנת אביטל

אסנת אביטל, ציירת ופסלת. נולדה בצפת ב-1960. חיה ועובדת בתל אביב.

לימודים

1992-1987 בצלאל, המחלקה לאמנות
מאוקטובר 1996 לימודי המשך בבצלאל

הוראה

אמנות, בית-ספר דרור

פרסים

2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2008 פרס הדסה ורפאל קלצ'קין לאמן היוצר, קרן תרבות אמריקה-ישראל, הארוע יערך 22.09.08, בסדנאות האמנים תל אביב