Information Center for Israeli Art 25
English

סוראיה אחדות (אביר), ציירת. נולדה באיראן. עלתה ארצה ב-1979. עסקה בהוראת אמנות באיראן.

לימודים

מכללת בית ברל

הוראה

במתנסים קהילתיים, אמנות וציור
ובאוניברסיטת בר-אילן, אמנות וציור