Information Center for Israeli Art 45
English

אהרן אבני

אהרן אבני (קאמינקובסקי, קמנוביץ), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1951-1906.

אהרון אבני נולד בשנת 1906 ביקטרינוסלב (כיום דניפרו), באימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). אביו היה מהנדס ובעל מכרות ציוני. בילדותו נשלח ללימודים ב"חדר" ובישיבה. בנעוריו למד בגימנסיה עברית מקומית. באותה עת היה חבר תנועת "החלוץ". בין השנים 1925-1923 למד אמנות במוסקבה. בשנת 1925 עלה לארץ ישראל ונרשם ללימודים ב"בצלאל". באותה עת היה חבר ב"הגנה", וממייסדי "הנוער העובד" ו"הבחרות הסוציאליסטית". בשנת 1928 עבר להתגורר בתל-אביב, שם הקים סטודיו לציור עם מספר אמנים נוספים. בסוף שנות ה-20 נמנה על חברי קבוצת "מסד". בין השנים 1932-1930 התגורר בפריז, צרפת. עם שובו, התפרנס מעבודה כשרטט תוכניות בעיריית תל-אביב וכמורה למתמטיקה בקיבוץ גבעת השלושה. הוא שב לביקורים באירופה ב-1935 וב-1950. בשנת 1936 ייסד את ה"סטודיה" - האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות בתל-אביב, יחד עם יחזקאל שטרייכמן ומשה שטרנשוס. לאחר מותו, בשנת 1951, נקרא בית הספר על שמו - "מכון אבני".

למרות היסוד הריאליסטי המרכזי ביצירתו, שהתבטא בבחירת נושאים של נוף ודיוקנאות, הושפע אבני מן הציור המודרניסטי הצרפתי בכל הקשור לשימוש במשיחות מכחול אקספרסיביות, ובשימוש בצבעוניות עזה.

לימודים

1925-1923 בית ספר טכני ואקדמיה לאמנות, מוסקבה, האימפריה הרוסית
1928-1925 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
שרטוט ואדריכלות, טכניון מונטפיורי, תל אביב
1932-1930, אקדמיה גראנד שומייר, פאריז, צרפת

הוראה

1951-1936 הסטודיה - האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות, תל-אביב

פרסים

1937 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1948 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1986 פרס הסתדרות העובדים הכללית, ישראל