Information Center for Israeli Art English

אילת אבני, קרמיקאית. נולדה ברמת גן ב-1968.

לימודים

1993 - 1994 האוניברסיטה העברית, ירושלים, לתואר שני, תולדות האמנות,
1994 , אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר בשפה וספרות צרפתית ותולדות האמנות, BA
2000 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, , ירושלים, בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי, BFA
2000 האוניברסיטה העברית, ירושלים, המשך לימודי התואר השני,

הוראה

2000 מוזיאון ישראל, ירושלים, אגף הנוער,פיסול וציור