Information Center for Israeli Art English

אילת אבני, קרמיקאית. נולדה ברמת גן ב-1968.

לימודים

1993 - 1994 לתואר שני, תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1994 תואר בוגר בשפה וספרות צרפתית ותולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב
2000 בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, ירושלים
2000 המשך לימודי התואר השני, האוניברסיטה העברית

הוראה

2000 אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים