Information Center for Israeli Art English

ארז אבני, צייר. נולד ביפו ב-1975. חי ועובד במושב גאליה. לקוי שמיעה מילדות.

לימודים

שנה א' במחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים