Information Center for Israeli Art 30
English

נחמה אבני אפשטיין, ציירת. נולדה ברחובות. חיה בפריז, ב-1974 חזרה לישראל

לימודים

מכון אבני, תל אביב
השתלמה בביה''ס הגבוה לציור
השתתפה בחוגים לאמנות במסגרת האוניברסיטה