Information Center for Israeli Art 39
English

שמעון אבני

שמעון אבני, ישראלי, נולד בצרפת, 1932.

שמעון אבני נולד בפריז, צרפת וגדל בשכונת בלוויל תחת השם שמעון שטיין. בשנת 1942 הופרד ממשפחתו לתקופת מלחמת העולם השנייה בשל הכיבוש הנאצי בצרפת. אמו ואחריו נספו בשואה ובתום המלחמה הועבר ממחבואו לעיירה אנדליס, משם עלה בשנת 1948 לישראל במסגרת עליית הנוער. בשנת 1956 הצטרף לקיבוץ רעים. בשנת 1957 למד ציור אצל יוסף זריצקי אביגדור סטימצקי וחיים קיווה וכן אצל יחזקל שטרייכמן במכון אבני. בסוף שנות החמישים נסע ללימודים בצרפת. בשנות השמונים היה חבר בקואופרטיב האמנים "רדיוס".

יצירתו המוקדמת של אבני הושפעה מן ההפשטה של קבוצת "אופקים חדשים". בשנת 1963 אף הציג במסגרת תערוכת הקבוצה בעין חרוד. יצירתו מאופיינת בשימוש בצבעוניות עזה, במשיכות מכחול אקספרסיביות ובשטיחות של המרחב המתואר. נושאי העבודות כוללים לצד תיאור פיגורטיבי גם דימויים סמליים.

לימודים

1957 ציור אצל יוסף זריצקי, אביגדור סטימצקי, חיים קיווה
מכון אבני, תל אביב עם יחזקאל שטרייכמן
גראנד שומייר, פריז, 1958
ביה"ס לאמנויות יפות, פריז, 1961
אקדמיה לאמנויות, רומא
צילום וטלוויזיה, פריז, 1965 - 1967

הוראה

הרצאות בחו"ל עבור מנהל התרבות, 1969 - 1971
בצלאל, ירושלים, 1974 - 1978
מרכז לאמנות חזותית, באר שבע, 1975 - 1981
מנהל המרכז לאמנות, רחובות, 1975 - 1985
הוראה, המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון, 1985-1981, 1992-1988
מלמד ומרכז את המחלקה לאמנות, מכון אבני, תל אביב, 1992

פרסים

1975 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1985 מלגה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1993 מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים