Information Center for Israeli Art 45
English

רפאל אבקסיס

רפאל אבקסיס, צייר. נולד במרקש, מרוקו, 1953. עלה לישראל ב-1957. יצירותיו של רפאל מצוירות על קלף ומשלבות בתוכן צבעים עזים, אותיות ומגזרות מעולם הקבלה. חי ויוצר בנתניה.

לימודים

המכללה לאמנות, באר שבע

הוראה

בתניה, ציור ואמנות בבתי ספר

פרסים

1987 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות, לציור ספר "תהילים" שרפאל כתב וצייר על גבי 300 יריעות קלף