Information Center for Israeli Art

אתי אברג'ל

אתי אברג'ל, ישראלית, נולדה ב-1960.

אתי אברג'ל נולדה בשנת 1960 בטבעון. במחצית הראשונה של שנות ה-80 למדה אמנות בבצלאל. חיה ופועלת בירושלים. יצירותיה של אברג'ל עושות שימוש בטכניקות רבות, פעמים רבות תוך שימוש בחומרים מתכלים, דרכן היא יוצרת מיצבים ואובייקטים בעלי מטען ביוגרפי.

לימודים

1985-1981 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1998-1996 לימודי המשך, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2004-2003 MFA, תכנית משולבת של בצלאל והאוניברסיטה העברית, ירושלים

פרסים

1983 פרס הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2002 פרס מרדכי ושושנה איש-שלום לעידוד יצירה
2005 פרס ג'אנט וג'ורג' ג'אפין להצטיינות באמנות חזותית, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2005 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2006 פרס משרד התרבות
2009 פרס ישראכרט לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2017 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט