Information Center for Israeli Art 31
English

יוחאי אברהמי

יוחאי אברהמי, פסל. נולד בישראל, 1970. גר ועובד בא"י

לימודים

1985-88 מרכז לאמנויות גורן, מכללת עמק יזרעאל
1992-96 ''בצלאל'',אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לאמנות BFA

פרסים

1999 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2003 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2003 מילגת שיכון אמן, נורה, שבדיה, על פארק פסלים ע"ש אקרבי
2004 תמיכה באמן המציג בחו"ל, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2007 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2008 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות
2010 פרס, משרד התרבות והספורט