Information Center for Israeli Art 29
English

רלי אברהמי, צלמת עתונות, תיאטרון ופרסומות. נולדה ב-1960.

לימודים

1981-83 לימודי אמנות, קלישר בית הספר לאמנות, תל אביב
1984-86 לימודי צילום, מכללת הדסה, ירושלים

פרסים

1993 מלגת לימודים בצרפת, מטעם שגרירות צרפת בישראל
2004 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2015 פרס אנריקה קבלין לצילום על מפעל חיים, מוזיאון ישראל, ירושלים