Information Center for Israeli Art 28
English

עזריאל אברט

עזריאל אברט, ישראלי (יליד פולין), 2010-1910.

עזריאל אברט נולד בשנת 1910 בפולין. הוא למד אמנות בבלגיה. בין היתר למד אצל הפסל ג'ורג' מין (Minne). בתקופת מלחמת העולם השנייה נשלח למחנה המעבר במכלן (Mechelen), שם עבד בייצור שלטים וציור קצינים נאצים. במקביל צייר בהסתר את חיי האסירים. לאחר שחרור המחנה, בשנת 1944, נישא לאירן אברט, אותה הכיר במחנה. בשנת 1947 עלו בני הזוג לארץ-ישראל ובשנת 1949 התיישבו בצפת.

עיקר יצירתו של אברט היה בתחום הפיסול, ועבודותיו נשאו אופי מופשט. לצד זאת יצר קרמיקה שימושית ופיסולית יחד עם רעייתו. עבודות אלו מאופיינות בצבעוניות עזה ובגישה דקורטיבית.

לימודים

האקדמיה לאמנות, גנט, בלגיה