Information Center for Israeli Art 42
English

חנן אברמסון, צייר. נולד ברמת גן, 1937.

לימודים

1960-62 בצלאל, ירושלים, עם יוסי שטרן, א.אשהיים, שלמה ויטקין ומשה ברעם.
1970–1974 אוניברסיטת תל-אביב,בוגר BA תולדות האמנות,
1974 לונדון, אנגליה

פרסים

1998 פרס, משרד החינוך והתרבות