Information Center for Israeli Art 39
English

משה אגמון, (ואן דער ןןין) צייר. נולד באמסטרדם,הולנדיה, 1934.,היה ראש ארגון הציירים והפסלים של באר-שבע

לימודים

'בצלאל'' ירושלים
השתלם אצל מרדכאי ארדון

הוראה

בית העם, באר-שבע
אורבן ב'ס תיכון, באר-שבע

פרסים

1956 פרס הנגב לאמנים, קרן נורדמן
1958 פרס הנגב לאמנים, קרן נורדמן
1958 ארגון אמני ופסלי ישראליים, פרס לאמן צעיר
1960 פרס הנגב לאמנים, קרן נורדמן
1960 פרס ראשון ומלגה ע'י קרן הלנה רובינשטיין, באמנויות חזותיות ואמנות פלאסטית, מרכז תרבות אמריקאי לאמנות ו אמנויות חזותיות, תל-אביב, ישראל
1968 ציון לשבח, פרס האמן הנבחר של אגודת הציירים והפסלים, אגודת הציירים והפסלים, תל-אביב, ציון לשבח לאמנים צעירים
1981 גמל הזהב-פרס פרגוד לתרבות ולאמנות, הוגש לאגמון על ידי ראש העיר באר-שבע על תרומתו היחודית לתרבות העיר