Information Center for Israeli Art English

אלה אגרט, צלמת. עוסקת בצילום עתונות. גרה בחיפה.

לימודים

1982 ב.א., החוג לאמנות ויצירה, אוניברסיטת חיפה
1983 צילום, קמרה אובסקורה
1986 צילום בצבע, חברת אגפא
1987 תואר שני, היסטוריה תקשורת , אוניברסיטת חיפה

הוראה

השתלמויות מורים בנושא אמת ודימוי בתקשורת החזותית
מכללת אורנים
בית ספר מזור, צילום ותקשורת