Information Center for Israeli Art 30
English

ניר אדוני

ניר אדוני, ישראלי, נולד ב-1980.

לימודים

2009-2005 בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

פרסים

2009 מלגת הצטיינות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סבא
2012 מלגה, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2012 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס