Information Center for Israeli Art English

יצחק אדיר, מצייר בפה. נולד ב-1947

לימודים

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון.

הוראה

אלטרנטיבת הציור בפה
המדרשה ברמת השרון, הקים מגמה להכשרת מורים לאמנות משקמת