Information Center for Israeli Art 34
English

איל אדלר קלנר, צייר. נולד בישראל ב-1970.

לימודים

1996-1992 ''בצלאל'', ירושלים, המחלקה לאמנות, בוגר

פרסים

2000-1998, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2002 קרן הפיס לאמנות ותרבות, מענק לדיוקן הראשון, מפעל הפיס