Information Center for Israeli Art 46
English

אדולף אדלר

אדולף ר. אדלר, ישראלי, יליד רומניה, 1996-1917.

אדולף אדלר נולד בשנת 1917 בווטיש, שבמחוז סאטו מארה, רומניה. אביו, קלמן רוזנבלט, היה עובד בתחנת-קמח. אבי אמו רבקה, אליהו אריה אדלר, היה מחבר הספר התלמודי "תורת אליהו. כבר בילדותו החל לעסוק בציור. את שיעוריו הראשונים קיבל מצייר תפאורה של התאטרון העירוני בסאטו מארה. בשנת 1930 עבד כשנה כצייר שלטים. לאחר מכן עסק לפרנסתו בציור. בסוף שנות ה-30 התגייס לצבא רומניה, אך שוחרר בשנת 1940 לאחר מסירת טרנסילוואניה להונגריה. הוא התיישב בקולז' (כיום קלוז'-נאפוקה), שם השתכר מציור פיגורטיבי עבור שלטי פרסום. בשנת 1942 נשלח למחנה-עבודה. לאחר מכן נשלחה משפחתו לגטו קלוז'וואר. בשנת 1944 נמלט והגיע למחנה סובייטי, בעוד רוב משפחתו נשלחת למחנות השמדה. לאחר תום מלחמת העולם השנייה שב לקולוז', שם נשא את פני מושקוביץ. באותה עת הוא מצטרף לאגודת האמנים. בשנת 1948 נרשם ללימודי אמנות בבוקרשט והתקבל לשנה הרביעית. בשנת 1957, לאחר שהגיש בקשה לעלות לארץ-ישראל, סולק מחברותו באגודת האמנים והתפרנס מציור פורטרטים. בשנת 1963 עלה לישראל והתיישב בראשון לציון.

עיקר יצירתו של אדלר היה בתחום הציור. עבודותיו עסקו בתיאור השואה וחוויותיו במחנה העבודה. לצד אלו יצר עבודות בנושאים יהודיים.

לימודים

1950-1948 אקדמיה לאמנות ע"ש איון אנדראסקו, בוקרשט, רומניה

הוראה

1955-1952 עוזר הוראה, אקדמיה לאמנויות, קלוז'וואר, רומניה

פרסים

1978 פרס נורדאו לאמנות, התאחדות עולי הונגריה בישראל