Information Center for Israeli Art English

טל אדלר

טל אדלר, נולד בירושלים, 1969.

לימודים

1990-93 ביה''ס לצילום, מוסררה, ירושלים
1993-94 החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1994-96 ביה''ס לקולנוע וטלוויזיה סם שפיגל, ירושלים
1996-97 לימודי המשך באמנות, בצלאל, ירושלים
2004-06 תואר מוסמך, אקדמיה לאמנויות, וינה, אוסטריה

הוראה

1995-00 מרכז דאדא לצילום, ירושלים
2001 בי''ס לצילום מוסררה, ירושלים
2002-04 מכללת ספיר בנגב
2003-04 ביה''ס אסכולה-מימד

פרסים

2002 פרס "מינימום", ארט אל סנטרו, ביאלה, איטליה
2006 חברים, האקדמיה לאמנות, וינה, פרס ראשון