Information Center for Israeli Art 30
English

צבי מיקלוש אדלר, צייר ואמן חיתוך עץ. נולד בהונגריה ב-1909. עלה לישראל ב-1957. נפטר ב-1965. חתם על עבודותיו גם בשם בן בנימין.

לימודים

אקדמיה לאמנות, בודפשט, הונגריה

הוראה

1934- 1944 עסק בחינוך והוראת אמנות בהונגריה.
1948 מורה ומנהל הפקולטה לאמנות בבתי ספר בהונגריה.