Information Center for Israeli Art 27
English

שירלי אדר, ציירת. נולדה בחולון. חיה ועובדת בקרית שמונה.

לימודים

1999-1995- בצלאל, ירושלים, בוגרת BA

הוראה

''המתמיד'' בחטיבת הביניים ותיכון, קרית שמונה, ציור

פרסים

2001 מלגה לאמן-מורה, משרד החינוך התרבות והספורט