Information Center for Israeli Art

בועז אהרונוביץ'

בועז אהרונוביץ', צלם. נולד בישראל ב- 1970.

לימודים

1998- 2002 בצלאל,אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לצילום, BFA
, MFA

הוראה

בית ספר מנשר לאמנות, תל-אביב

פרסים

2004-05, פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
2005 פרס האמן הצעיר, המדור לאמנות פלסטית, משרד החינוך והתרבות