Information Center for Israeli Art English

איריס אהרנסון, ציירת.

לימודים

1977 האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לתולדות האמנות והחוג לפילוסופיה, בוגרת
1981 - 1985 המדרשה לאמנות, רמת השרון

הוראה

1977 - 1980 מוזיאון ישראל, ירושלים, אגף הנוער