Information Center for Israeli Art 36
English

צבי אוליביצקי, צייר. נולד בחיפה ב- 1930. לפני שהתגייס למלחמת השחרור למד אצל הצייר הניך. לאחר שנפצע בקרבות ושוחרר, המשיך ב-1950 את לימודיו באולפן לציור שעל יד ההסתדרות. מוריו: מ. שמי א. ישכיל, צ. מאירוביץ. ב-1951 זכה בסטיפנדיה ממשלתית ללימוד שנה בבצלאל, ירושלים. באותה שנה השתתף לראשונה בתערוכה כללית בתל אביב ובחיפה. אחר כך חזר ללמוד באולפן לציור עד 1953.

לימודים

אצל הצייר הניך
1950–1953 האולפן לציור שעל יד ההסתדרות, עם מנחם שמי, אברהם ישכיל, צבי מאירוביץ'.