Information Center for Israeli Art 32
English

ברורית (קליר) אונא, ציירת. נולדה בגרמניה ב- 1907. עלתה לישראל ב- 1934. כתבה שני ספרים העוסקים בחינוך לאמנות - ''ילדים מציירים'' ו''כחולים הם השמיים''. נפטרה ב- 1984.

לימודים

אקדמיה לאמנות בגרמניה
בישראל אצל יעקב שטיינהרדט וצבי מאירוביץ

הוראה

1933 ברחובות, ירושלים
1942 לימדה בסמינר למורים, חיפה
אירגנה חוגי ציור פיקחה על הוראת הציור בבתי הספר בצפון הארץ