Information Center for Israeli Art 42
English

צחי אוסטרובסקי

צחי אוסטרובסקי, ישראלי, נולד ב-1944.

צחי אוסטרובסקי נולד בתל אביב בשנת 1944. בשנת 1959 החל לעסוק בצילום כאוטודידקט. בשנות השישים של המאה ה-20 החל לפרסם תצלומים בעיתונים "במחנה" (1966-1964) ו-"הארץ" (1970-1966). בשנות ה-60 היה מקורב אל קבוצת "העין השלישית" בהנהגת ז'אק קתמור. החל משנת 1970 הוא עוסק בצילום מסחרי לצד צילום עיתונאי ותיעודי כצלם עצמאי.

הוראה

1995-1994 כותרת, בית הספר לעיתונאות ותקשורת, תל אביב-יפו